Združenie CKM SYTS

CKM SYTS je držiteľom licencií EURO <26, ISIC, ITIC na Slovensku. Tieto skratky sú označeniami medzinárodných identifikačných preukazov pre mladých ľudí, študentov a učiteľov, ktoré poskytujú zľavy a výhody v oblasti cestovania, športu, kultúry, zábavy...CKM SYTS na Slovensku zabezpečuje rozvoj distribučnej siete preukazov a dohoduje nové zľavy a benefity pre ich držiteľov.

CKM SYTS je členom medzinárodnej asociácie EYCA (European Youth Card Association) a ISIC (International Student Identity Card) Association.
Viac info na www.eyca.org a www.isic.org.

ISIC

Medzinárodný preukaz študenta ISIC je jediný celosvetovo uznávaný doklad
preukazujúci štatút študenta denného štúdia na základnej, strednej alebo vysokej škole. www.isic.sk

ITIC

Medzinárodný učiteľský identifikačný preukaz ITIC je jediným celosvetovo uznávaným
dokladom preukazujúcim štatút učiteľa. www.itic.sk

EURO26

Preukaz mladých EURO<26 je určený mladým ľuďom do 26 rokov, otvára im dvere do sveta EURO<26 zliav a benefitov. www.euro26.sk

ISICeuro26

Preukaz žiaka ISIC/EURO<26 spája v sebe dve licencie – ISIC a EURO<26
je určený žiakom stredných a základných škôl zapojených do projektu. www.studentskypreukaz.sk